Vogelvereniging De Vogelvriend Veendam e.o.

Jacob Jan (Jaap) van Bergen (1936-2019)

Zondagavond 3 november 2019 is na een periode van afnemende gezondheid in zijn woonplaats Veendam Jaap van Bergen op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn naam zal met name de noordelijke vogelliefhebbers bekend in de oren klinken.

Het adres aan de Adderstraat in Veendam van Jaap en zijn vrouw Greetje was decennia synoniem voor dat van het tentoonstellingssecretariaat van vogelvereniging De Vogelvriend Veendam e.o.

Jacob Jan (Jaap) van Bergen was 21 jaar toen hij zich in 1958 meldde als lid van De Vogelvriend Veendam en omstreken, de vereniging die acht jaar daarvoor was opgericht (en dit jaar dus 70 jaar bestaat). Zes jaar later kwam Van Bergen in het bestuur van de vogelvereniging.

Al snel nam hij het tentoonstellingssecretariaat op zich, daarin trouw bijgestaan door zijn vrouw Greetje. Zoals hij de tentoonstellingssecretaris was, was zij de tentoonstellingssecretaresse. Veertig jaar achtereen was het echtpaar Van Bergen de drijvende kracht achter de grote shows van De Vogelvriend in Veendam.

In de week van de tentoonstelling nam Van Bergen steevast een week vrij om alles in goede banen te leiden. Zoals Van Bergen zelf correct was en zich fatsoenlijk en respectvol naar anderen toe gedroeg, waren regels er om nageleefd te worden, niet om er de hand mee te lichten.

De computer was nog niet uitgevonden en alle 1600 inzendingen werden door Greetje van Bergen op losse vellen uitgetypt. Aan het eind van de avond lag de huiskamer aan de Adderstraat in Veendam bezaaid met papieren.

In 2018 kreeg Jaap van Bergen van districtsvoorzitter van Groningen, Wiebe Zijlstra, de speld voor het 60-jarig lidmaatschap van de NBvV opgespeld. Tien jaar daarvoor kwam toenmalig hoofdbestuurder Henk Marinus naar Veendam om hem de speld voor het 50-jarig lidmaatschap op te spelden. Bij die gelegenheid werd Van Bergen benoemd tot Lid van Verdienste van De Vogelvriend.

Het bestuur van De Vogelvriend Veendam e.o. gedenkt Jaap van Bergen met respect en wenst Greetje, zijn dochters, schoonzoon en kleinkinderen sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jaap van Bergen (rechts) van De Vogelvriend Veendam e.o.