Vogelvereniging De Vogelvriend Veendam e.o.

Vogelvereniging "De Vogelvriend" Veendam e.o.

log De Vogelvriend Veendam e.o. Vogelvereniging De Vogelvriend Veendam en omstreken heet u welkom op haar website. De doelstelling van onze vereniging is precies wat de naam zegt: De Vogelvriend is een vereniging voor vogelliefhebbers, -houders, -kwekers en -tentoon stellers met zo'n 50 leden in hoofdzakelijk de gemeenten Veendam en Menterwolde. Vanzelfsprekend zijn leden uit andere gemeenten ook welkom. De Vogelvriend bestaat al 65 jaar en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

Onze hobby heet met een mooi woord avicultuur. Letterlijk: het houden van vogels in gevangenschap. Iets wat in de samenleving niet meer door iedereen vanzelfsprekend wordt gevonden. Politici en organisaties die zeggen op te komen voor de belangen van dieren, of het nu landbouwhuisdieren of hobbymatig gehouden dieren zijn, hebben de wind in de zeilen.

Dat verplicht dierenhouders om te bewijzen dat een dier in gevangenschap niet per definitie een slecht leven hoeft te hebben. Wij moeten laten zien dat wij het beste met de door ons gehouden dieren voor hebben. Door ze goed te verzorgen en passend te huisvesten: met oog voor het welzijn van onze dieren.

Daarom zijn er verenigingen van dierhouders, zoals een vogelvereniging. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan de belangen van onze vogels, die op een verantwoorde manier gehouden moeten worden, en ons eigenbelang als vogelhouders: wij willen immers ook in de toekomst in de gelegenheid blijven om vogels te houden.

Binnen De Vogelvriend is kennis over het houden van vogels gebundeld. Wie vogels wil gaan houden vindt binnen de vereniging alle steun die hij of zij daarbij kan gebruiken. Dat kan door contacten met medeleden, maar ook door het bezoeken van verenigingsavonden.

Advies over welke vogels voor de aspirant vogelhouder het meest geschikt zijn om te houden, hoe deze vogels het best gehuisvest en verzorgd kunnen worden. Of het nu gaat om kanaries, tropische vogels of parkieten, Europese cultuurvogels, grondvogels of duiven: de leden van de vereniging bezitten de kennis om welke vogel dan ook verantwoord te houden.

Door u aan te sluiten bij De Vogelvriend wordt u automatisch lid van de NBvV. U krijgt dan een zogeheten kweeknummer. Een unieke combinatie van cijfers en letters die op de gesloten pootringen staat die u bij de ringencommissaris van De Vogelvriend kunt bestellen. Met deze ringen kunt u de door u gekweekte vogels ringen. Voor een aantal vogelsoorten bent u dat verplicht. Door het ringen van uw jonge vogels laat u ook zien dat u uw hobby serieus neemt.

Evenals andere vogelverenigingen houdt ook De Vogelvriend Veendam en omstreken een jaarlijkse tentoonstelling. Die is inmiddels al 48 keer gehouden. Als enige in de provincie Groningen houden wij een internationale tentoonstelling. Deze staat niet alleen open voor leden van de vereniging, ook leden van andere verenigingen binnen en buiten de provincie en landsgrenzen, kunnen vogels op onze show inzenden.

Serieuze vogelhouders showen hun gekweekte vogels en een goed resultaat op de tentoonstelling is de kroon op het vogelhouderschap. Immers: alleen een vogel die optimaal wordt verzorgd en gehuisvest zal door de keurmeester beloond kunnen worden.

Door u aan te sluiten bij een vereniging als De Vogelvriend laat u zien dat u het houden van vogels serieus neemt. Dat wil zeggen: met oog voor dierenwelzijn, de belangen van uw vogels en u als vogelliefhebber. U bent van harte welkom als lid van De Vogelvriend.
Aanmelden kan middels het formulier op deze site, of bij onze secretaris Geert Jan van der Veen: 06-44950191.

Het bestuur van De Vogelvriend